شیمی درمانی

یکی از راههای درمان بیماری هایی از قبیل سرطان شیمی درمانی می باشد دوره شیمی درمان پروسه زمانبری می باشد.

این دوره زمان و بازه مشخصی ندارد زمان بهبودی این بیماری نسبت به نوع بیماری و نوع سرطان کاملا متغییر می باشد.

بدن انسان واکنش های زیادی به این درمان می دهد این واکنش ها برای شکست این بیماری  کاملا طبیعی می باشد.

شیمی درمانی

دوره شیمی درمانی

یکی از واکنش هایی که در دوره شیمی درمانی اتفاق می افتد ریزش موی سر می باشد.

ریزش موی سر در این دوره عمری طبیعی بوده و شیش ماه تا 2 سال بعد از دوره درمان

زمان می برد تا موهایی که دچار ریزش شده همانند روز اول شود.

الگوی ریزش مو در دوره شیمی درمانی

الگوی ریزش موی بیماران که شیمی درمانی را میگذرانند نسبت به نوع سرطان،الگوی درمان و دوز دارو بستگی دارد.

وجه مشترک ریزش مو در بیماران سرطانی بعد از شروع دوره درمان این می باشد که بعد از یک تا سه هفته

ریزش مو در این افراد شروع میشود و تا پایان درمان ادامه دارد و رشد مو پس از پایان دوره شیمی درمانی

بین یک تا سه ماه زمان می برد. در ابتدای رویش مو اکثر بیماران باتغییر رنگ مو و جنس مو مواجه میشوند

این تغییر جای نگرانی ندارد و به مرور زمان موی سر این افراد به حالت اولیه خود بر می گردد

ترمیم موی بیماران شیمی درمانی

در دوره شیمی درمانی که ریزش مو اتفاق می افتد ظاهر شخص نمایان گر این است

که این درمان را انجام داده است. کسانی که نمیخواهند اطرافیان خود را از بیماری خود

مطلع کنند اولین کاری که باید انجام دهند این است که ظاهر خود را طبیعی نشان دهند.

ترمیم مو

ترمیم مو پدیده جوان برای افرادی که دچار اینگونه بیماریها شده اند و این دوره را سپری میکنند.

ترمیم مو را با استفاده از پروتز مو پیشنهاد میکند و این روش تنها روش موثر می باشد.

پروتز مویی که برای این افراد انجام می شود کاملا هم حالت و مشابه موهای قبلی خود شخص می باشد

ترمیم مو انجام شده کاملا طبیعی بوده غیر قابل تشخیص برای نزدیکان و سایر می باشد.

ترمیم مو شیمی درمانی