ترمیم مو بیمارانی که در دوره شیمی درمانی می باشند

کلاه یخی

کلاه یخی

/
تفاوت شیمی درمانی با پرتو درمانی

تفاوت شیمی درمانی با پرتو درمانی

/
تفاوت شیمی درمانی با پرتو درمانی در این است: پرتو درمانی بیشتر برای از بین بردن تومورهای اولیه استفاده می شود و شیمی درمانی جلوگیری از پیشرفت سلولهای سرطانی میکند.
شیمی-درمانی