ترمیم مو روشی است که با استفاده از پروتز مو انجام می شود

ترمیم مو

ترمیم مو چیست؟

/
ترمیم مو چیست ؟ اکثر ترمیم مو را با کاشت مو اشتباه میگرند گرچه بی شباهت نمی باشد اما ترمیم مو بدون جراحی بوده و داخل پوست سر کاشت انجام نمیشود بلکه درون یک پروتز کاشته می شود و پروتز روی پوست سر فیکس میشود.