کاشت مو

کاشت مو

کاشت مو نوعی عمل زیبایی محصوب می شود و کسانی که از کم پشتی موی سر و یا طاسی رنج می برند

و یا درمان ریزش مو در آنها بی فایده می باشد متقاضی این عمل می باشند.

کاشت مو

شرایط کاشت مو

شخصی که متقاضی عمل کاشت مو طبیعی می باشد باید واجد شرایط این عمل باشد.

بانک مو

شخصی که متقاضی عمل کاشت مو می باشد باید بانک مو به اندازه ای داشته باشد که بتوان بخش طاسی سر را پوشش داد.

بانک مو شخص باید کیفیت لازم را برای انجام این کار داشته باشد، بانک مو نباید کرک و یا نازک باشد.

کاشت مو به روش FUE

در روش FUE(Follicular Unit Extraction) فولیکول مو از پشت سر استخراج شده و در بخش طاسی سر

به روش های تخصصی با عمل جراحی کاشته می شود.

کاشت مو در این روش بیش از جلسه زمان می بردو حدود 2500 تا 3000 گرافت مو را می توان

در بخش کم پشت یا طاسی سر کاشت انجام داد.

روش FUE اولین روش نوین کاشت مو طبیعی می باشد، دوره ریکاوری این روش 7 روز می باشد.

کاشت مو به روش FUT

در روش FUT(Follicular Unit Transplantation) نواری از پشت سر برداشته می شود و

فولیکول های مو از داخل نوار جداشته و پس از جداسازی گرافت مو ، عمل ذکاشت مو انجام می شود.

فرایند زمانی روش FUT کاهش چشمگری نسبت به روش FUE دارد و اغلب در یک جلسه انجام میشود.

جنبه منفی روش FUT نسبت به روش FUE  این است که برش های جانبی در پشت سر ایجاد میشود

که باعث از هم گسیختگی حالت رگ ها می شود و اکثرا خط بخیه تا آخر عمر از بین نمیرود

روش کاشت مو FUT